Listování
od 

Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud / Čermák, František, Ďurišová, Jana, 1936-, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, Hoffman, Vladimír, Kopa, Dušan, 1935-, Trdlička, Zdeněk, 1928-, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná) / Klajmon, Petr, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová zákonná úprava těžebních odpadů / Kaňka, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 9-10 (2009), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová zvláště chráněná území / Šuhájková, Olga -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 70-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 166-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Nováčekite and metanováčekite, minerals named after professor Radim Nováček, one of many victims of Nazism
Novaja sistema monitoringa bokovych storon otkosov razreza im. Čechoslovackoj Armii
Novakopteron, a new Beraunia-like frilled genus from the Silurian of Bohemia (Mollusca, Gastropoda) / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 170, č. 1-4 (2001), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Geys, J. F., Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 24, č. 1 (2003), s. 23-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Geys, Joris F., Žítt, Jiří -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 24, no. 1 (2003), p. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria / Kabina, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 471-475
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných / Ševčík, Karel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 383-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty) / Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin / Fediuk, František, 1929- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové čeledi gastropodů
Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 27 (1990), s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)