Listování
od 

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) / Hradecká, L., Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová data o svrchoturonských krinoidech z České křídové pánve, Česká republika.
Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory) / Kotrlý, Marek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data pro metakirchheimerit z Jáchymova (St. Joachimsthal), Česká republika
Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia) / Konzalová, Magda, Ziembinska-Tworzydlo, Maria -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve / Konzalová, Magda, Ziembiňska-Tworzydlo, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 102-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích / Dvorská, Jitka -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika) / Nováková, Eva -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 651-659
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nová éra objavovania zeme / Feranec, Ján -- In: Kozmos -- Roč. 17, č. 5 (1986), s. 146-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava / Vopasek, Stanislav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech / Budil, Petr, Kraft, P. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech / Budil, Petr, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky / Budil, Petr, 1969- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová generace je tu. Bude se bouřit [Rozhovor] / Mašek, J. -- In: MF Dnes -- Roč. 20, č. 143 (2009)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice) / Čech, Stanislav, 1951-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor / Čech, Stanislav, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000 / Balatka, B., Demek, J., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. -- In: Kvartér 2009 /15./ Sborník abstraktů -- S. 8-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nová ginkgovitá reproduktivní struktura Nehvizdyella gen. nov. rostlina ze svrchní křídy České republiky a její celostní rekonstrukce
The Nová halířská gallery