Listování
od 

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice) / Čech, Stanislav, 1951-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor / Čech, Stanislav, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000 / Balatka, B., Demek, J., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Slavík, P. -- In: Kvartér 2009 /15./ Sborník abstraktů -- S. 8-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nová ginkgovitá reproduktivní struktura Nehvizdyella gen. nov. rostlina ze svrchní křídy České republiky a její celostní rekonstrukce
The Nová halířská gallery
Nová halířská štola / Loun, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
"Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích / Lacinová, M., Munzar, Jan -- In: Meteorologické zprávy -- Roč. 60, č. 5 (2007), s. 153-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani / Janota, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 11 (1999), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka / Stružka, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 8 (1992), s. 268-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství / Hamet, Michal -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 260-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi / Cílek, Václav, Havlín Nováková, D., Štuller, J. -- In: Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13 -- S. 28-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva / Zapletal, Jeroným -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně v Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 2 (1987), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ / Jäger, Ondřej, Komaško, Alexandr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 7 (1986), s. 424-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě / Adamus, Břetislav, Palas, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová kapradina Schizaeopsis eckrtii sp. nov. z čeledi Schizaeaceae a její spóry in situ z cenomanu Čech (střední Evropa)
Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 295-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)