Listování
od 

Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi / Cílek, Václav, Havlín Nováková, D., Štuller, J. -- In: Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13 -- S. 28-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva / Zapletal, Jeroným -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně v Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 2 (1987), s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ / Jäger, Ondřej, Komaško, Alexandr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová jeskyně ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, jr. -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 7 (1986), s. 424-425
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě / Adamus, Břetislav, Palas, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová kapradina Schizaeopsis eckrtii sp. nov. z čeledi Schizaeaceae a její spóry in situ z cenomanu Čech (střední Evropa)
Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 295-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace rodu Cordaites z karbonu a permu Českého masivu na základě kutikulární mikromorfologie.
Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 162-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky / Daněk, Vilém, Sýkorová, Ivana -- In: Documenta geonica -- ISBN 80-902465-6-7 -- s. 175-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů / Kvítek, Tomáš -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 8 (1995), s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí / Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2006), s. 24-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu / Bosák, Pavel -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- S. 5-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 5-9, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová litostratigrafie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky
Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva) / Bruthans, J., Frýda, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Žák, Karel, Živor, R. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva) / Bruthans, Jiří, Frýda, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Žák, Karel, 1957-, Živor, Roman, 1958- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita brucitu v jižních Čechách / Šarbach, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 24, č. 2 (1984), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)