Listování
od 

Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 295-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací / Sitenský, Ivo, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace rodu Cordaites z karbonu a permu Českého masivu na základě kutikulární mikromorfologie.
Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 162-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky / Daněk, Vilém, Sýkorová, Ivana -- In: Documenta geonica -- ISBN 80-902465-6-7 -- s. 175-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů / Kvítek, Tomáš -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 8 (1995), s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí / Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2006), s. 24-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu / Bosák, Pavel -- In: Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32 -- S. 5-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 5-9, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová litostratigrafie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky
Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva) / Bruthans, J., Frýda, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Žák, Karel, Živor, R. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva) / Bruthans, Jiří, Frýda, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Žák, Karel, 1957-, Živor, Roman, 1958- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita brucitu v jižních Čechách / Šarbach, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 24, č. 2 (1984), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách / Wiesner, Tomáš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace / Skupien, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 20 (1995), s. 7-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří / Weisner, Tomáš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 432
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou / Šmerda, Jaroslav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem / Hrůzek, Libor, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)