Listování
od 

Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2 / Benada, Stanislav, Hamršmíd, Bohumil, Kostelníček, Petr, Thonová, Hedvika -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 203-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu / Kořistka, Jaroslav, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 9 (1995), s. 276-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda určená k preparaci makrofosilií z vápnitých hornin pomocí kyseliny sírové
Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3, č. 8 (1994), s. 240-242
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin / Buzek, František, Čáslavský, Josef, Šmíd, Bohumil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 87-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl / Bobák, Břetislav, Podešva, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku / Barnet, Ivan, 1955-, Matolín, Milan, 1932-, Mikšová, Jitka, Neznal, Martin, Neznal, Matěj, 1963- -- In: Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 16 (2004), s. 29-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc / Dolníček, Zdeněk, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli / Háber, Milan, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 383-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km / Dobrovič, Ján, Mikula, Peter, Moško, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová Paka agates and Dr. K. Tuček
Nová paleontologické a biostratigrafické poznatky o formacích Klement a Pálava (svrchní křída) v Rakousku (jednotka Waschberg-Ždánice)
Nová podčeleď gastropodů Odontomariinae ze středního paleozoika
Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek) / Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 393-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů / Přikryl, Ivo, 1952- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech / Machart, Jiří, 1946- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová situace / Cílek, Václav -- In: Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění -- -, č. 1 (2008), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice / Smítka, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 16-21, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová skupina tektitů / Bouška, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 11 (1989), s. 657
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách / Tásler, Radko, 1956- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 9 (1989), s. 570
Zdroj: ČGS (UNM)