Listování
od 

Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem / Hrůzek, Libor, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka) / Fojt, Bohuslav, Kopa, Dušan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou) / Prouza, Vladimír, Šimůnek, Zbyněk, Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita rutilu v okrese Tábor / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou / Malý, Karel -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita stephanské fosilní flóry z Příšova (Česká republika)
Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách / Jahn, Ján, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 324
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna / Říha, Jaroslav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 68 (1983), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86 / Plot, Josef -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 59-61, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice / Hrůzek, Libor, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 523-527
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 240-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu / Morávek, Rostislav, Šafář, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2 / Benada, Stanislav, Hamršmíd, Bohumil, Kostelníček, Petr, Thonová, Hedvika -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 203-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu / Kořistka, Jaroslav, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 9 (1995), s. 276-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda určená k preparaci makrofosilií z vápnitých hornin pomocí kyseliny sírové
Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3, č. 8 (1994), s. 240-242
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin / Buzek, František, Čáslavský, Josef, Šmíd, Bohumil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 87-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl / Bobák, Břetislav, Podešva, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)