Listování
od 

Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna / Říha, Jaroslav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 68 (1983), s. 207-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86 / Plot, Josef -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 59-61, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice / Hrůzek, Libor, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 523-527
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 240-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu / Morávek, Rostislav, Šafář, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 285-287 (2006), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2 / Benada, Stanislav, Hamršmíd, Bohumil, Kostelníček, Petr, Thonová, Hedvika -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 203-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu / Kořistka, Jaroslav, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 9 (1995), s. 276-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metoda určená k preparaci makrofosilií z vápnitých hornin pomocí kyseliny sírové
Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3, č. 8 (1994), s. 240-242
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin / Buzek, František, Čáslavský, Josef, Šmíd, Bohumil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 87-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl / Bobák, Břetislav, Podešva, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku / Barnet, Ivan, 1955-, Matolín, Milan, 1932-, Mikšová, Jitka, Neznal, Martin, Neznal, Matěj, 1963- -- In: Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers) -- ISSN 1210-8960 -- Roč. 16 (2004), s. 29-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc / Dolníček, Zdeněk, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli / Háber, Milan, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 383-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km / Dobrovič, Ján, Mikula, Peter, Moško, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová Paka agates and Dr. K. Tuček
Nová paleontologické a biostratigrafické poznatky o formacích Klement a Pálava (svrchní křída) v Rakousku (jednotka Waschberg-Ždánice)
Nová podčeleď gastropodů Odontomariinae ze středního paleozoika