Listování
od 

Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů / Přikryl, Ivo, 1952- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 190-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech / Machart, Jiří, 1946- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 27, č. 2 (1987), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová situace / Cílek, Václav -- In: Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění -- -, č. 1 (2008), s. 12-13
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice / Smítka, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 16-21, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová skupina tektitů / Bouška, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 11 (1989), s. 657
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách / Tásler, Radko, 1956- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 9 (1989), s. 570
Zdroj: ČGS (UNM)
Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji / Bosák, Pavel, Mihevc, A., Pruner, Petr, Zupan Hajna, N. -- In: Geološki zbornik -- s. 132-135
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nová svědectví o evoluci užovky obojkové (Natrix natrix) během kvartéru
Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech / Bláha, Vladimír, Pacherová, Petra -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou -- ISBN 978-80-86832-37-1 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách / Kubový, Karel, Šafařík, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor) / Křelina, Jiří, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží / Křelina, J., Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku / Novák, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat / Novák, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom / Měsková, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1999), s. 43-47, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky / Dudíková Schulmannová, Barbora, Skarková, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nová Ves near Rýmařov - Pb-Zn ore deposit (Jeseníky Mts., Czech Republic)
Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud / Čermák, František, Ďurišová, Jana, 1936-, Fojt, Bohuslav, 1929-, Hladíková, Jana, Hoffman, Vladimír, Kopa, Dušan, 1935-, Trdlička, Zdeněk, 1928-, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná) / Klajmon, Petr, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nová zákonná úprava těžebních odpadů / Kaňka, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 9-10 (2009), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)