Listování
od 

Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Kraft, Petr, Krupička, Jiří, Mikuláš, Radek, Röhlich, Pavel, Verner, Kryštof -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, P., Budil, P., Kraft, P., Krupička, J., Mikuláš, Radek, Röhlich, P., Verner, K. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 61-61
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, Pavel, Budil, Petr, 1969-, Kraft, Petr, Krupička, Jiří, Mikuláš, Radek, 1964-, Röhlich, Pavel, Verner, Kryštof -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 142-143
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 142-143, Příl. XV
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod / Matějka, Dobroslav, 1956-, Procházka, Václav, Uher, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové uhelné doly v Austrálii / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 389
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov) / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 6 (1999), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice) / Cajz, Vladimír, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 16-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové vyměření pramenů Amazonky
Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výskyty devonu v Ještědském pohoří v severních Čechách
Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 4 (1991), s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 21 (1992), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru / Horylová, Alena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre / Pulec, Miroslav, Rojkovičová, Ludmila -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 177-180
Zdroj: ČGS (UNM)