Listování
od 

Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod / Matějka, Dobroslav, 1956-, Procházka, Václav, Uher, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové uhelné doly v Austrálii / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 389
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov) / Eliášová, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 6 (1999), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice) / Cajz, Vladimír, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 16-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové vyměření pramenů Amazonky
Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výskyty devonu v Ještědském pohoří v severních Čechách
Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 4 (1991), s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Roč. 21 (1992), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru / Horylová, Alena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre / Pulec, Miroslav, Rojkovičová, Ludmila -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 177-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 323-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II / Charvátová, Klára, Kučera, Jan, Kučerová-Charvátová, Klára, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku / Kadlubec, Josef, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku / Kadlubec, Josef, Kučera, Jan, Slobodník, Marek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11, č. 1 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF