Listování
od 

Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 27 (1990), s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie / Slanička, Štefan -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 7-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení) / Mařík, Jan, 1975-, Zavřel, Jan, 1958- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové drahé kameny / Kouřimský, Jiří -- In: O drahých kamenech -- s. 61-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové drahé kameny II / Kouřimský, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 127-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové druhy dendroidních graptolitů z klabavského souvrství českého spodního ordoviku
Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983 / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 99-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové druhy z paleogénu východnej časti Podunajskej nížiny, Hornonitrianskej a Liptovskej kotliny
Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo / Konzalová, Magda, Novák, Jiří Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 55-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách) / Konzalová, Magda, Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci / Pošmourný, Karel, Rambousek, Petr -- In: Chrudimský vlastivědný sborník -- ISBN 978-80-87078-03-7 -- 29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové dva druhy rodu Kladnostrobus a jejich spory z kladensko-rakovnické pánve (Bolsov, ČR).
Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku / Velímský, Filip, 1977- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 90-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm) / Král, Jiří, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 1 (1993), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové flóry južného Slovenska (Pinciná a Hajnáčka)
Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan, Slezák, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev) / Jirásek, Václav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky / Gilíková, Helena, Hrdličková, Kristýna, Šimůnek, Zbyněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, č. 1-2 (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře / Čížek, Pavel, Gnojek, Ivan -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 2 (1987), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)