Listování
od 

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách) / Konzalová, Magda, Novák, Jiří K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci / Pošmourný, Karel, Rambousek, Petr -- In: Chrudimský vlastivědný sborník -- ISBN 978-80-87078-03-7 -- 29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové dva druhy rodu Kladnostrobus a jejich spory z kladensko-rakovnické pánve (Bolsov, ČR).
Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku / Velímský, Filip, 1977- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 90-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm) / Král, Jiří, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 1 (1993), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové flóry južného Slovenska (Pinciná a Hajnáčka)
Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan, Slezák, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev) / Jirásek, Václav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky / Gilíková, Helena, Hrdličková, Kristýna, Šimůnek, Zbyněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, č. 1-2 (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře / Čížek, Pavel, Gnojek, Ivan -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 2 (1987), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry / Broska, Igor, Hrdlička, Martin, Košler, Jan, 1965-, Siman, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 37, č. 3 (2005), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia / Bezák, Vladimír, Ďurkovičová, Jarmila, Kantor, Ján, Wiegerová, Viera -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti / Chmel, P., Kotík, J., Rohovec, Jan, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 39, - (2013), s. 29-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled) / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 403-420
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy / Gnojek, Ivan, Pertoldová, Jaroslava, Sedlák, Jiří, Šrámek, Josef, Verner, Kryštof, Zalabal, Stanislav, Žák, Jiří -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové geofyzikální poznatky z oblasti klatovské apofýzy středočeského plutonu
Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly / Malásek, František, Novák, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 133-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku / Rudinec, Rudolf -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 87-94, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže / Váně, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 214-215, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové geologické poznatky z Jeseníků / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)