Listování
od 

Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník) / Nekovařík, Čestmír, Svoboda, Pavel, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) / Nekovařík, Č., Svoboda, P., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 50-51, Příloha V
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin / Maňour, Jiří, Rambousek, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno / John, J., Stolz, D., Žák, Karel -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 16, - (2012), s. 815-819
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve / Libertín, M., Mikuláš, Radek, Turek, V. -- In: 6. paleontologický seminář - Sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 59-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve / Libertín, Milan, Mikuláš, Radek, Turek, Vojtěch -- In: 6. paleontologický seminář. Sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 128-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nově identifikované zlomy uvnitř vulkanického komplexu Českého středohoří, Ohře/Eger Graben, severní Čechy
Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč / Hanas, Peter, Polák, Stanislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 465-467
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 181
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 181
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 66-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin, Vojtěchovská, Anna -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice) / Havlíček, Pavel, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi / Bartek, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 275-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě / Čtyroký, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 2 (2000), s. 159-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále / Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 96 (1992), s. 25-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine / Miháľ, František, Novotný, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 97-113
Zdroj: ČGS (UNM)