Listování
od 

Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy / Bílek, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 5 (1985), s. 385-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu / Brom, Radim, Kolčava, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 56-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové materiály / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky -- S. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové měkkýší druhy českého kvartéru / Hlaváč, Jaroslav -- In: 9. KVARTÉR 2003 -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové měkkýší druhy českého kvartéru / Hlaváč, Jaroslav -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ / Hausová, Zlatica, Tunega, Ondrej, Vydarený, Vladimír, Zahoranský, Gejza -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 254-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody důlní gama karotáže / Halík, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 1 (1982), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody kotvení a zpevňování hornin / Paloncy, L., Šňupárek, Richard -- In: Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci -- s. 205-207
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná / Hortvík, Karel -- In: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference -- s. 29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách / Boháček, Josef -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 218-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii / Hanák, Rostislav, Hejtmánek, Drahoslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 38-41, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách / Labuda, Ján -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody ve výuce a studiu geologie
Nové metody ve výuce a studiu geologie / Šešulka, Vojtěch -- In: Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin / Tojšl, K. -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 17 (1989), s. 49-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3 / Dostálek, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 159-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové mikromorfologické poznatky posledního pleistocenního glaciálního cyklu ve sprašovén profilu Praha-Sedlec
Nové minerální fáze z oblasti Krásno - Horní Slavkov, západní Čechy, Česká republika
Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika) / Bureš, Bohuslav, Dvořák, Zdeněk, Dvořák, Zdeněk, 1959-, Sejkora, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF