Listování
od 

Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv) / Lehotský, Tomáš -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 5 (2002), s. 7-12, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu / Chábera, Stanislav, Huber, Karl H. -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 33, č. 1-2 (1993), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně / Černá, Dobroslava, Knapp, Rudolf -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 47-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší / Žežulka, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 74-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku / Jelen, Jiří, Malecha, Adolf -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska / Tajovský, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 27-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách / Mrázek, Zdeněk, Noha, Jan, Vavřinec, Ladislav -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 5-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980 / Gabriel, Zbyněk, Kužvart, Miloš, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 358-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy / Bílek, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 5 (1985), s. 385-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu / Brom, Radim, Kolčava, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 56-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové materiály / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Česká sklářská společnost - Technologické úskalí skleněné plastiky -- S. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové měkkýší druhy českého kvartéru / Hlaváč, Jaroslav -- In: 9. KVARTÉR 2003 -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové měkkýší druhy českého kvartéru / Hlaváč, Jaroslav -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ / Hausová, Zlatica, Tunega, Ondrej, Vydarený, Vladimír, Zahoranský, Gejza -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 254-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody důlní gama karotáže / Halík, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 1 (1982), s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody kotvení a zpevňování hornin / Paloncy, L., Šňupárek, Richard -- In: Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci -- s. 205-207
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná / Hortvík, Karel -- In: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference -- s. 29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách / Boháček, Josef -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody / Kazda, Ivo, 1932-, Vaníček, Ivan, 1944- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 218-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii / Hanák, Rostislav, Hejtmánek, Drahoslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 38-41, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)