Listování
od 

Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu / Blaheta, Radim -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 6 (2002), s. 13-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové možnosti posouzení stability výsypek / Radl, Adolf -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Sitek, Libor -- In: Beton -- Roč. 8, č. 6 (2008), s. 44-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Sitek, Libor -- In: Proceedings Construmat - Conference about structural materials -- S. 28-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové naleziště geod u Vedrovic / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava) / Mrázek, Ivan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 166-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska / Hyršl, Jaroslav, Ondruš, Petr -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 79-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy a revize sekundárních nerostů Příbramska
Nové nálezy aculeatních blanokřídlých z oligocénu Českého středohoří a spodního miocénu Mostecké pánve v severních Čechách (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy / Pek, Ilja, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, č. 1 (1984), s. 17-20, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy agnostidních trilobitů ze skryjsko-týřovické oblasti (střední kambrium, Barrandien, Česká republika)
Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun) / Košan, Přemysl -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 435
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže / Coufal, Pavel, Foltýn, František, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy drobné fosilní potáplice, Colymboides Minutus Milne-Edwards, 1867, ze spodního miocénu západních Čech
Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem) / Vlačiha, Vlastislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun / Sviták, Ctirad -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae) / Šmerda, Jaroslav -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 2 (1999), s. 120-126
Zdroj: ČGS (UNM)