Listování
od 

Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 344-345, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily) / Koptíková, Leona, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 83-84, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu / Koptíková, Leona, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku / Pavlíček, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku / Novák, Václav, 1945- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 223
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy izolovaných kališních desek krinoidů rodu Edriocrinus v českém spodním a středním devonu
Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky / Čerňanský, Andrej, Joniak, Peter -- In: Acta geologica slovaca (AGEOS) -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 1, č. 1 (2009), s. 57-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 3 (2001), s. 285-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory" / Cílek, Václav, jr., Kvaček, Zlatko, 1937-, Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 17 (1992), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) z barrandienského středního kambria (Čechy)
Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast / Kadlecová, Eva -- In: Speleo. 32 -- s. 36-38
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 267-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát / Broska, Igor, Caňo, František, Uher, Pavol -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 83-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Süsser, Ctibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 403-406
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka / Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve / Řehoř, Jiří, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 490-494
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše / Jež, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 401-402
Zdroj: ČGS (UNM)