Listování
od 

Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 32 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v jeskyni Výpustek / Cihlář, Jiří, Cihlář, Zdeněk -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra) / Tůma, Stanislav -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasovém území Na Pomezí / Kubalák, Petr, Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové observatoře GPS Sněžka (SNEZ) a Biskupská kupa (BISK)
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Tomanová-Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno / Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. listopad (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32 / Jankovská, Vlasta, 1942-, Lisá, Lenka, Zapletalová, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2003), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně / Jankovská, Vlasta, Lisá, Lenka, Zapletalová, D. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, - (2004), s. 7-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí / Seitl, Luděk, 1954- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 68 (1983), s. 85-100, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově odvozená elsonská síť PEP systémů / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 4 (1988), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleobotanické výzkumy v pannonu a pontu moravské části vídeňské pánve
Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí / Bárta, Juraj -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 59, č. 10 (1982), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 94-97, Příl. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka) / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické výzkumy v boskovické brázdě / Šimůnek, Zbyněk -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)