Listování
od 

Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově odvozená elsonská síť PEP systémů / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 4 (1988), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleobotanické výzkumy v pannonu a pontu moravské části vídeňské pánve
Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí / Bárta, Juraj -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 59, č. 10 (1982), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 94-97, Příl. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka) / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové paleontologické výzkumy v boskovické brázdě / Šimůnek, Zbyněk -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI) -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve / Cejpek, Vladimír, Procházka, Pavel -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 503-508
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm) / Dolníček, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm) / Dolníček, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 91-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Myška, Oldřich, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov / Lexa, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko / Mrázová, Štěpánka, 1965-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ? / Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 185-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí / Auer, Jan, Janků, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 7-8 (1982), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na výrobu kameniva / Čep, Hynek, Špírková, Renáta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)