Listování
od 

Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve / Cejpek, Vladimír, Procházka, Pavel -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 503-508
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm) / Dolníček, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 93, č. září (2008), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm) / Dolníček, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 91-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Myška, Oldřich, Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov / Lexa, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Planderová, Eva, 1932-1992 -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko / Mrázová, Štěpánka, 1965-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ? / Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 185-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí / Auer, Jan, Janků, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 7-8 (1982), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na výrobu kameniva / Čep, Hynek, Špírková, Renáta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed" / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Holzknecht, Milan, Krystek, Ivan, 1930-1987, Thonová, Hedvika -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 383-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pokambrické trilobitové asociace z Mongolska
Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč / Filák, Pavel, Pěgřimočová, Jaroslava, Sivek, Martin, 1948-, Welser, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 2 (2004), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové postupy mělké refrakční seismiky
Nové postupy úpravy vody / Dolejš, Petr, 1952-, Janda, Václav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 5 (1996), s. 180-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín / Šmikmátorová, Radomíra, Třasoň, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 11 (2007), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny / Čverčko, Jozef, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 19-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 9-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát / Bystrický, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)