Listování
od 

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ? / Mrázová, Štěpánka, Otava, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 185-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí / Auer, Jan, Janků, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 7-8 (1982), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na výrobu kameniva / Čep, Hynek, Špírková, Renáta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed" / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Holzknecht, Milan, Krystek, Ivan, 1930-1987, Thonová, Hedvika -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 383-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pokambrické trilobitové asociace z Mongolska
Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč / Filák, Pavel, Pěgřimočová, Jaroslava, Sivek, Martin, 1948-, Welser, Petr -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 50, č. 2 (2004), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové postupy mělké refrakční seismiky
Nové postupy úpravy vody / Dolejš, Petr, 1952-, Janda, Václav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 5 (1996), s. 180-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín / Šmikmátorová, Radomíra, Třasoň, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 11 (2007), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny / Čverčko, Jozef, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 19-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 9-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát / Bystrický, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu / Kurkin, Michal, Puchnerová, Margita, Šutora, Augustín, Zbořil, Lubomír -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 211-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska / Halmešová, Soňa, Kurkin, Michal, Stránska, Mária, Šefara, Ján, Zbořil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 268
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev) / Slavíčková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce / Král, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 509-512
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939-, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry / Studničná, Blanka -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)