Listování
od 

Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska / Halmešová, Soňa, Kurkin, Michal, Stránska, Mária, Šefara, Ján, Zbořil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 268
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev) / Slavíčková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce / Král, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 509-512
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939-, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry / Studničná, Blanka -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy / Sulovský, Petr, 1952- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy / Sulovský, Petr -- In: Sborník abstrakt 2.sjezdu České geol. společnosti -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry / Planderová, Eva -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy / Onačila, Dušan, Rojkovičová, Ludmila -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 199-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice / Bruthans, Jiří, Zeman, Ondřej -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války / Rojík, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku / Vanko, Ján -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o edrioasteroidech přisedlých k exoskeletonům trilobitů rodu Selenopeltis / Budil, Petr, Fatka, Oldřich -- In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference -- ISBN 978-80-87443-00-2 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce / Černý, Pavel, Holovka, Dimitrij, Litochleb, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 31, č. 1-2 (1991), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti / Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo) / Bajer, A., Doláková, N., Lisá, Lenka, Uhlířová, H., Válek, D. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské -- Roč. 98, č. 2 (2013), s. 215-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě / Benada, Stanislav, Kokolusová, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 1-15, 2 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda) / Pelc, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)