Listování
od 

Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce / Černý, Pavel, Holovka, Dimitrij, Litochleb, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 31, č. 1-2 (1991), s. 105-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti / Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo) / Bajer, A., Doláková, N., Lisá, Lenka, Uhlířová, H., Válek, D. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské -- Roč. 98, č. 2 (2013), s. 215-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě / Benada, Stanislav, Kokolusová, Anna -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 1-15, 2 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda) / Pelc, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 202-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podz2007 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča / Hók, Jozef, Ivanička, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve / Čadek, Josef, 1929-1988, Dušek, Pavel, Elznic, Antonín -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč / Čech, Stanislav, Smutek, Daniel -- In: 50 let CHKO Český ráj.- Z Českého ráje a Podkrkonoší- Supplementum 11 -- ISBN 80-86254-14-3 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč / Čech, Stanislav, Smutek, Daniel -- In: SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací -- ISSN 1210-3039 -- Č. 4 (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč / Čech, Stanislav, 1951-, Smutek, Daniel -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 72-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika / Salaj, Jozef -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 93-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice) / Melichar, Rostislav, Roupec, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň) / Hradecký, Petr, Mlčoch, Bedřich, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice) / Hanžl, Pavel, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát / Král, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 273-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o graptolitech svrchního llandovery (silur) Španělska
Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč) / Šendová, Pavlína, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)