Listování
od 

Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier) / Halouzka, Rudolf -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí / Holub, František, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 87-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech / Menčík, Eduard, 1926-2001 -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí) / Adamovič, Jiří, 1965-, Coubal, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) / Žítt, Jiří -- In: Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi -- Roč. 14, - (2001), s. 250-255
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny / Gabriel, Zbyněk, Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv / Šrein, Vladimír -- In: Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 84-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kovalenker, V. A., Nosik, L. P., Prokofjev, V. Ju., Rusinov, V. L. -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 371-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii ložisek Vysoký Kámen u Krásna (Slavkovský les, Česká republika)
Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997) / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Janeček, Oldřich, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 39-49, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 199-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA / Řehoř, Jiří, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram / Černý, P., Černý, Pavel, Litochleb, J., Litochleb, Jiří, Sejkora, J., Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 117-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)