Listování
od 

Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 84-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici / Háber, Milan, Jeleň, Stanislav, Kovalenker, V. A., Nosik, L. P., Prokofjev, V. Ju., Rusinov, V. L. -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 371-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii ložisek Vysoký Kámen u Krásna (Slavkovský les, Česká republika)
Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997) / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Janeček, Oldřich, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 39-49, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 199-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA / Řehoř, Jiří, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram / Černý, P., Černý, Pavel, Litochleb, J., Litochleb, Jiří, Sejkora, J., Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 117-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram / Černý, P., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Zpravodaj Geologického Pavilonu prof.Pošepného -- s. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov) / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre / Vozár, Jozef, 1939-, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 27-54, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o najstarších štvornožcoch / Klembara, Jozef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 2 (1991), s. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí / Hruškovič, Samuel, Kraus, Ivan, 1935- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 34-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska / Vitásek, Alois -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 555-560
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát / Gross, Pavel, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 23-41, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o PEP systémech / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan / Coufalová, Michaela, Hršelová, Pavla, Pávková, Vendula, Pavlátová, Alžběta, Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)