Listování
od 

Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve / Nekvasilová, Olga -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov / Ciesarik, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 111
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu / Habásko, Jaroslav, Litochleb, Jiří, 1948-, Novák, Jaroslav, Pletánek, Zdeněk, Sobota, Tomáš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 243-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave / Gross, Pavol, Snopková, Paulína -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 85-94, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o veku epizonálne metamorfovaných bridlíc z wechselskej série v Rakúsku a otázka korelácie s harmónskou skupinou v Malých Karpatoch
Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia) / Planderová, Eva -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 237-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče / Nesrovnal, Ivo -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína / Cajz, Vladimír, Kycl, Petr, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, Suchý, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce / Bohdálek, P., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 104-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce / Bohdálek, Petr, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu / Janků, J., Kroufek, J., Stejskal, M., Suchý, V., Sýkorová, Ivana, Šebor, G., Zeman, A. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 101, č. 9 (2007), s. 689-696
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu / Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 601-616
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram) / Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami / Lantora, M., Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 116-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic / Klaudy, S., Litochleb, J., Morysek, A., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 188-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic / Klaudy, Stanislav, Litochleb, Jiří, Morysek, Antonín, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 188-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín) / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát / Ťapák, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska / Brodňanová, Emília, Hudáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 72-86
Zdroj: ČGS (UNM)