Listování
od 

Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce / Bohdálek, Petr, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 104-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu / Janků, J., Kroufek, J., Stejskal, M., Suchý, V., Sýkorová, Ivana, Šebor, G., Zeman, A. -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 101, č. 9 (2007), s. 689-696
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu / Plička, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 601-616
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram) / Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 116-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami / Lantora, M., Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 116-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic / Klaudy, S., Litochleb, J., Morysek, A., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 188-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic / Klaudy, Stanislav, Litochleb, Jiří, Morysek, Antonín, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 188-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín) / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát / Ťapák, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska / Brodňanová, Emília, Hudáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 72-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze / Kotrba, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň) / Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí / Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 11-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy / Laurin, Jiří, Uličný, David -- In: Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území -- S. 30-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Nové poznatky v úpravnictví kameniva / Ťahan, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov / Panáček, Adrián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Nývlt, Daniel, 1976-, Pálenský, Peter, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)