Listování
od 

Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ / Kalenda, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 221-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 4 (1987), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku / Hošek, Miloš -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice) / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 / Novotný, Jan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice) / Vyhlasová-Brabcová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 98-99, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách / Malásek, František, Novák, Jiří K. -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve / Dinis, Ján, Piovarčí, Igor, Piovarčíová, Viera, Sasvári, Tibor, Zahoranský, Gejza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 567-574
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián, Franko, Ondrej, Remšík, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů / Žák, Karel -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- Roč. 14, č. 2 (2009), s. 165-165
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků / Sarga, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 109-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov) / Faimon, Jiří, 1950-, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu / Faimon, Jiří, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy / Budil, Petr, 1969-, Peršín, Jan -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 26-36, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1 / Benda, Stanislav, Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 273-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Nove preporuke u području predviđanja i prevencije gorskih udara i izboja plina u Republici češkoj
Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy / Tajovský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 292-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 95-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP) / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)