Listování
od 

Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk) / Labuťa, Radek, Sviták, Ctirad, Urban, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 145-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů" / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 248-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 206-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové přístupy Intergraphu / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 9 (1995), s. 166-167
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR / Hodek, Oldřich -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1989), s. 10-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram) / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nové rody akritarch z českého ordoviku
Nové rody devonských gastropodů důležité pro paleogeografické rekonstrukce
Nové rody korálů z české křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon)
Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia / Fabian, Milan, Hrušovský, Stanislav, Hudáček, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární minerální fáze z Jáchymova
Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Adam, Martin, Němec, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 179-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Adam, Martin, Němec, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, Ševců, Jaromír, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, č. x (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru / Havrlík, Svatopluk, Stanislav, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 54-57, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 110-115
Zdroj: ČGS (UNM)