Listování
od 

Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram) / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nové rody akritarch z českého ordoviku
Nové rody devonských gastropodů důležité pro paleogeografické rekonstrukce
Nové rody korálů z české křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon)
Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia / Fabian, Milan, Hrušovský, Stanislav, Hudáček, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární minerální fáze z Jáchymova
Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Adam, Martin, Němec, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 179-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách / Adam, Martin, Němec, Zdeněk, Novák, František, Pauliš, Petr, Ševců, Jaromír, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. 1 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, č. x (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Ondruš, Petr, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru / Havrlík, Svatopluk, Stanislav, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 54-57, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 110-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia) / Harča, Vojtěch, Vaškovská, Eugénia -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 147-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov / Čech, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 6 (1989), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR / Benada, Stanislav, Kostelníček, Petr, Pereszlényi, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1989), s. 529-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech / Lorek, Karel, Vavruška, Otakar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin / Babůrek, Jiří -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 7-8 (1987), s. 290-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu) / Havlíček, Pavel, Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)