Listování
od 

Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu) / Havlíček, Pavel, Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov / Bruthans, Jiří, Knížek, Martin, Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy / Bruthans, Jiří, Kamas, Jiří, Knížek, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. 1 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála / Bruthans, Jiří, Knížek, M., Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. 1 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála / Bruthans, Jiří, Knížek, M., Vojtěchovská, Anna, Vysoká, Helena -- In: Speleófórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 25, č. 1 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Nové stratigrafické členění terciéru sokolovské pánve v sz. Čechách
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník / Bábek, O., Hladil, Jindřich, Kalvoda, J., Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994 -- s. 51-52
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969-, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm) / Bábek, O., Hladil, Jindřich, Kalvoda, J., Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- č. 2 (1995), s. 51-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl / Dudek, Josef -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004 / Pokorný, Richard, 1979- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony krinoidů ze siluru a devonu Čech
Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice / Demek, J., Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov -- S. 35-35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku / Janský, Bohumír, 1951- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 129-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy uplatnění geochemie v praxi / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy v geografických informačních systémech / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 7 (1999), s. 36-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH