Listování
od 

Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 323-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II / Charvátová, Klára, Kučera, Jan, Kučerová-Charvátová, Klára, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku / Kadlubec, Josef, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku / Kadlubec, Josef, Kučera, Jan, Slobodník, Marek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11, č. 1 (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic / Zeman, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří / Cajz, Vladimír, Erban, Vojtěch, Pécskay, Zoltán, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří / Cajz, Vladimír, 1959-, Erban, Vojtěch, Pécskay, Zoltán, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 12-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma / Hradecký, Petr, Sidorinová, Tamara, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Jonáš, Josef, Koťátko, Luboš, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 113-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve / Mergl, Michal, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy / Hrala, František, Medek, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech / Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 37-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna / Rak, Štěpán -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 107-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokřídových amonitů v západní části slezské jednotky (barrem-spodní apt, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku / Chmiel, Edward, Marosz, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim) / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)