Listování
od 

Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim) / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR / Cidlinský, Karel -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geofyzikálního průzkumu ve východoslovenské neogenní pánvi
Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch / Burian, Ján -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 273-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch / Burian, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska / Vach, Jiří -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1) / Hrinda, Ján, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach -- Roč. 20, č. 1 (1983), s. 235-243, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu / Pěčová, Jana, Petr, Václav, 1953-, Praus, Oldřich -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 4 (2007), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky o zalednění Krkonoš na základě výzkumů v údolích Labe, Úpy a Łomnice
Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie / Čverčko, Jozef -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 (1987), s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku / Hurný, Ján, Kusák, Blažej, Ondrejkovič, Karol -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 200-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací / Adámek, Josef, 1945-, Blumenthal, Jaromír, Kostelníček, Petr, Krejčí, Jaromír, Thonová, Hedvika -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 77-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu bentonitů / Černá, Dobroslava, Šindelář, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan, Slezák, Lubomír -- In: Výběr prací 15 -- s. 17-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů / Cejpek, Vladimír, Ciprys, Vladimír, Dohnal, Kamil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 479-494
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice) / Dvořák, Vojtěch, Havíř, Josef, 1970-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)