Listování
od 

Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1) / Hrinda, Ján, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach -- Roč. 20, č. 1 (1983), s. 235-243, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu / Pěčová, Jana, Petr, Václav, 1953-, Praus, Oldřich -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 4 (2007), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky o zalednění Krkonoš na základě výzkumů v údolích Labe, Úpy a Łomnice
Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie / Čverčko, Jozef -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 (1987), s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku / Hurný, Ján, Kusák, Blažej, Ondrejkovič, Karol -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 200-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací / Adámek, Josef, 1945-, Blumenthal, Jaromír, Kostelníček, Petr, Krejčí, Jaromír, Thonová, Hedvika -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 77-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu bentonitů / Černá, Dobroslava, Šindelář, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 228-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan, Slezák, Lubomír -- In: Výběr prací 15 -- s. 17-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů / Cejpek, Vladimír, Ciprys, Vladimír, Dohnal, Kamil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 479-494
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice) / Dvořák, Vojtěch, Havíř, Josef, 1970-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic / Dvořák, V., Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic / Dvořák, Vojtěch, Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 146-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia křemičitých zvětralin / Richterová, Dana -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice) / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8. (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve) / Valterová, Pavla, Žáková, Božena -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)