Listování
od 

Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů / Cejpek, Vladimír, Ciprys, Vladimír, Dohnal, Kamil -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 479-494
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice) / Dvořák, Vojtěch, Havíř, Josef, 1970-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic / Dvořák, V., Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic / Dvořák, Vojtěch, Havíř, Josef, Otava, Jiří -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2004), s. 146-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia křemičitých zvětralin / Richterová, Dana -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice) / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8. (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve) / Valterová, Pavla, Žáková, Božena -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Nové výsledky ve výzkumu skarnů / Houzar, S., Langrová, Anna, Litochleb, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 218-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu / Houzar, Stanislav, Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou / Najman, Karel -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Kohút, Milan -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 39, č. 1 (2007), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae / Dašková, Jiřina, Kvaček, J. -- In: 8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007 -- S. 60-60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 125-133
Zdroj: ČGS (UNM)