Listování
od 

Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice) / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna / Doláková, Nela, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8. (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve) / Valterová, Pavla, Žáková, Božena -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Nové výsledky ve výzkumu skarnů / Houzar, S., Langrová, Anna, Litochleb, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7, - (1999), s. 218-220
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu / Houzar, Stanislav, Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou / Najman, Karel -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Kohút, Milan -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 39, č. 1 (2007), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae / Dašková, Jiřina, Kvaček, J. -- In: 8. paleontologická konferencia : zborník abstraktov : Bratislava, jún 2007 -- S. 60-60
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 125-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia / Snopko, Laurenc, Vozárová, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách / Šafařík, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 7 (1994), s. 251-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve / Ekrt, Boris -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů / Buriánek, David, Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE / Bajer, Aleš, 1975-, Kynická, Alena, Kynický, Jindřich, Samec, Pavel, Xu, Cheng -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni / Zapletal, Jeroným -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství / Charuza, Jan, Soušková, Lena -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 475-480
Zdroj: ČGS (UNM)