Listování
od 

Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu / Ložek, Vojen, Maté, V. -- In: Československý kras -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína / Havránek, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 56, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave / Molák, Bohumil, Vitásek, Alois -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 189-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku / Bubík, Miroslav, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 43, č. 2 (1998), s. 313-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň) / Mergl, Michal, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov) / Dvořák, Petr, Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu / Musil, Ladislav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve / Brus, Zdeněk, Dvořák, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 327
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku / Klečka, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 314-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový obzor hlavonožcového vápence v ludlowu (gorst, spodní biozóna L. scanicus) z pražské pánve (Čechy, Perunika)
Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava / Kováčik, Martin, Opletal, Mojmír, Otava, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový odontopleuridní trilobit z kosovského souvrství (Ashgill, Barrandien)
Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp / Matula, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín) / Holásek, Oldřich, Kadlecová, Renáta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)