Listování
od 

Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu / Musil, Ladislav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve / Brus, Zdeněk, Dvořák, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 327
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku / Klečka, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 314-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový obzor hlavonožcového vápence v ludlowu (gorst, spodní biozóna L. scanicus) z pražské pánve (Čechy, Perunika)
Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava / Kováčik, Martin, Opletal, Mojmír, Otava, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Roč. 2013, č. 305 (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový odontopleuridní trilobit z kosovského souvrství (Ashgill, Barrandien)
Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 27-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp / Matula, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín) / Holásek, Oldřich, Kadlecová, Renáta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou / Holásek, Oldřich, Kadlecová, Renata -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika / Tásler, Radko, 1956- -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na nálezy nejstarších buněk / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor) / Havránek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 24, Příl. I
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže / Ryšavý, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 3 (1994), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve / Strakoš, Zdeněk -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový pohled na zalednění Jeleního dolu / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 8 (2013), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)