Listování
od 

Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín) / Holásek, Oldřich, Kadlecová, Renáta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 135-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou / Holásek, Oldřich, Kadlecová, Renata -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika / Tásler, Radko, 1956- -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby / Souček, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na nálezy nejstarších buněk / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor) / Havránek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 24, Příl. I
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže / Ryšavý, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 3 (1994), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve / Strakoš, Zdeněk -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový pohled na zalednění Jeleního dolu / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 8 (2013), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515 / Doležel, Jiří, 1964- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 135-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu / Kaločaj, Pavol, Olexa, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 325-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 6 (2007), s. 362-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový problém: globální cyklus dusíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 6 (2007), s. 362-365, 368
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" / Orel, Petr -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin / Fediuková, Eva -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 2 (1983), s. 52-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin / Fediuková, Eva -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 8 (1982), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits" / Gabriel, Miroslav, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)