Listování
od 

Nový problém: globální cyklus dusíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 6 (2007), s. 362-365, 368
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" / Orel, Petr -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin / Fediuková, Eva -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 2 (1983), s. 52-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin / Fediuková, Eva -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 8 (1982), s. 293-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits" / Gabriel, Miroslav, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 1 (1986), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový přístup k redistribuci granátu v průběhu eolického transportu
Nový přístup k redukčnímu faktoru [alfa] z pohledu elektrochemické aktivity hornin
Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu) / Štefek, Václav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I) / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 53, č. 3 (2005), s. 100-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II) / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 53, č. 4 (2005), s. 149-152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída / Rubeška, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku / Blížkovský, Milan, Dudek, Arnošt, 1928-, Ibrmajer, Ivan, Mísař, Zdeněk, 1926-, Suk, Miloš, 1934-, Tomek, Čestmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový rod bisporangiátní lykopsidní šištice Thomasostrobus gen. nov. z pennsylvanianu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Nový rod gastropoda ze Španělska
Nový rod porcelida
Nový rod sinice z Karlových Varů plus pár poznámek o zbrusu nových rodech sinic vůbec / Berrendero, E., Hladil, Jindřich, Johansen, J. R., Kaštovský, J. -- In: 54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník -- S. 13-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.) / Cajz, Vladimír, Hroch, Zdeněk, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch / Lexa, Jaroslav, Marsina, Karol, Miháliková, Anna, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 42-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu / Kolčava, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 4-44, 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový spodnodevonský palaeozygopteridní gastropod z pražské pánve s poznámkami o fylogenezi nadčeledi Loxonematoidea