Listování
od 

Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku / Blížkovský, Milan, Dudek, Arnošt, 1928-, Ibrmajer, Ivan, Mísař, Zdeněk, 1926-, Suk, Miloš, 1934-, Tomek, Čestmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový rod bisporangiátní lykopsidní šištice Thomasostrobus gen. nov. z pennsylvanianu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Nový rod gastropoda ze Španělska
Nový rod porcelida
Nový rod sinice z Karlových Varů plus pár poznámek o zbrusu nových rodech sinic vůbec / Berrendero, E., Hladil, Jindřich, Johansen, J. R., Kaštovský, J. -- In: 54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník -- S. 13-13
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.) / Cajz, Vladimír, Hroch, Zdeněk, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch / Lexa, Jaroslav, Marsina, Karol, Miháliková, Anna, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 42-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu / Kolčava, Michal -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 4-44, 3. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový spodnodevonský palaeozygopteridní gastropod z pražské pánve s poznámkami o fylogenezi nadčeledi Loxonematoidea
Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring" / Hauskrecht, Ivan, Radčenko, Igor -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 386-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská / Marek, Jan -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 6-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 2 (2007), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový styginidní trilobit Poroscutellum (Poroscutellum) mojmir n.sp. ze sliveneckých vápenců (Prag) v Pražské pánvi (Čechy)
Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA / Bláha, Jiří, Blín, Jan, Stanislav, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2006), s. 20-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika) / Měchová, Lucie -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 105-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, 1961-, Poul, Ivan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM) / Ďurica, Dušan, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228 / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. prosinec (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve / Malec, J., Táborský, Z., Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, - (2005), s. 225-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ