Listování
od 

Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM) / Ďurica, Dušan, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228 / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, č. prosinec (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve / Malec, J., Táborský, Z., Žák, Karel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, - (2005), s. 225-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve / Malec, Jan, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice) / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový typ stonku u rodu Eugeniacrinites
Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov) / Drábek, Milan, Frýda, Jiří, Šarbach, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti / Bendl, Jiří, 1955- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 293
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik) / Budil, Petr -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 44, č. 2 (1999), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik) / Budil, Petr, 1969- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 44, č. 1-2 (1999), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka) / Bubík, Miroslav, Vachek, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku / Houska, Bohumil, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 21, č. 3 (1981), s. 103-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna / Patočka, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 260-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled / Cempírek, Jan, Dolníček, Zdeněk, Novák, Milan -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách / Fediuk, František, 1929-, Gramblička, Roman, Malíková, Radana, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách / Kotris, Jan, Novotný, Pavel, 1954-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek) / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948-, Krmíček, Lukáš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 315-316, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov) / Čtyroký, Pavel, Hrazdíra, Petr, Zícha, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)