Listování
od 

Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách / Kotris, Jan, Novotný, Pavel, 1954-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 271 (1994), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek) / Gadas, Petr, Gregerová, Miroslava, 1948-, Krmíček, Lukáš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 315-316, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov) / Čtyroký, Pavel, Hrazdíra, Petr, Zícha, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu / Havlíček, Jaroslav, Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy) / Hlaváč, Jaroslav, Horsák, M. -- In: Silva Gabreta -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 5, - (2000), s. 113-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách / Filippi, Michal, Franěk, Jan -- In: Minerál, svět nerostů a drahých kamenů -- ISSN 1213-0710 -- Č. 6 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ / Kotris, Jan, Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 277 (1999), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek, Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev) / Mikuláš, Radek, Nekovařík, Č., Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 112-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nový výskyt svrchnokřídových epibiontů přitmelených k horninovým substrátům a bioklastům (lokalita Radim, Československo)
Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše / Mrázová, Štěpánka, Smutek, Daniel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov / Mrázová, Štěpánka, 1965-, Smutek, Daniel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 31-32, Příl. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výzkum bentonitu v ČSR / Franče, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový výzkum rašelinišť na Šumavě / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke / Malatinský, Kazimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních / Vylita, Břetislav, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový způsob klasifikace písčitých hornin podle karotážního měření