Listování
od 

Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech / Bernard, J., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Novodobý rozvoj geomorfologie antropogenních forem reliéfu v ČSSR
Novoje obnaruženije zmejechvostok v kuľmskich sedimentach severnoj Moravii
Novoje otkrytije Cycadeoidea Buckland v nižnem mele Karpat v severnoj Moravii
Novoje otkrytije rastenij nižnego mela iz tešinsko-gradištskoj svity zapadnych Karpat v severnoj Moravii (Čechoslovakija)
Novoje zaleganije nummulitovoj fazy subsilezskogo pokrova v Porembe okolo Myslenic
Novopacká klenotnice v novém / Chocholáč, Ivo -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Novopacké acháty a dr. Karel Tuček / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 235-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice) / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 6 (1986), s. 372-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu / Tomášek, Milan -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích / Sejkora, Jiří, 1968-, Tvrdý, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 3 (2000), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu / Gregerová, Miroslava, Sulovský, Petr -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu / Klomínský, Josef, Malec, Jan, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 445-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Novozélandská jeskyně Bohemia / Tásler, Radko, 1956- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 6 (1995), s. 338-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár / Holec, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 461-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa / Halaš, Jaroslav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 69-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry / Kamenický, Ladislav, Krištín, Jozef, Macek, Juraj -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 325-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora / Šanc, Ivo -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov / Biely, Anton, 1930-, Papšová, Jarmila -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 113-116, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)