Listování
od 

Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar / Grabowski, Jacek, Krzemiński, Leszek, Nescieruk, Piotr, Paszkowski, Mariusz, Pécskay, Zoltán, Szydło, Andrzej, Wójtowicz, Artur -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 1 (2004), s. 40-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy / Engel, Zbyněk, Křížek, Marek, Nývlt, Daniel, Traczyk, Andrzej, Treml, Václav (2008) -- In: Wspólczesne problemy geomorfologii. Landform Analysis v. 9 -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 61, č. 11/2 (2013), s. 706-711
Zdroj: ČGS (UNM)
Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce / Czernicki, Józef, Radecki, Stanislaw -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 420-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalaňskiego / Westwalewicz-Mogilska, Ewa -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 34, č. 12 (1986), s. 690-698
Zdroj: ČGS (UNM)
Nowe stanowisko fauny numulitowej serii Podśląskiej w Porębie k. Myślenic / Burtan, Jadwiga -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 29, č. 1 (1985), s. 193-198
Zdroj: ČGS (UNM)
NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 74-75
Zdroj: ČGS (UNM)
NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí) / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
NP Thayatal im Licht seiner Entwicklung während des Postglazials
NRM measurements of shatter cones and rim deposits from the Sierra Madera Impact Crater in Texas, USA / Adachi, T., Kletetschka, Günther, Mikula, V., Wasilewski, P. -- In: Travaux Géophysiques -- Roč. 38, - (2006)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006). / Fňukal, Miloš, Šrubař, Michal -- In: Slovanské historické studie -- ISSN 0081-007X -- Roč. 33 (2008), 53
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku / Foldyna, Josef -- In: Inženýrská mechanika 95. 1 -- s. 111-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nuclear energy and the human environment
The nuclear power plant Dukovany impact on content of radioactive substances in the Jihlava River and Dalešice and Mohelno reservoirs in 2001-2009
Nudasporestrobus ningxicus gen. et sp. nov., a novel sigillarian megasporangiate cone from the Bashkirian (Early Pennsylvanian) of Ningxia, northwestern China / Bek, Jiří, Feng, Z., Wang, J. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 149, 3-4 (2008), s. 150-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nueva evidencia de afinidades con los gastrópodos en moluscos bellerofontiformes típicos
Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1999), s. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)