Listování
od 

Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006 -- s. 101-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu / Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3 (2012), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská / Běhal, Ondřej, Mašín, David (2008) -- In: Polní Geotechnické Metody 2008 -- Vol. 30 (2000), p. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Nyžnja hranycja seredn´oho miocenu Paratetisa: sučasne položennja za planktonnymy mikroorhanizmamy ta koreljacija
O ametystech z tišnovských křemenných žil / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
O antraxolitech se zvláštním zřetelem ku kata-impsonitu Mítov (mladší proterozoikum, Barrandien, Česká republika)
O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 212-21565, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 3 (2010), s. 164-173
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 4 (2010), s. 242-249
Zdroj: ČGS (UNM)