Listování
od 

Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti / Boráňová, Petra, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel, Procházková, Zuzana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 208-213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000 / Smetánka, Jiří -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000 / Květoň, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR / Marušin, Ján -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Očerk geomorfologičeskogo razvitija v oblasti izučenija fosil'noj fauny - mestoroždenije Ladmovc
Oči geologovy / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Očima geologa / Cílek, Václav -- In: Letňany. Kniha o Praze 18 -- ISBN 80-86098-31-1 -- s. 15-21
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Od elektronického podpisu ke Geo-Governmentu / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 1 (2004), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Od Kjóta ke Kodani a dál / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 2 (2010), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií / René, Miloš -- In: Geoinformace -- Roč. 5, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Od ortoruly k migmatitu: geochemický test modelu infiltrace taveniny v gföhlské jednotce (moldanubická zóna, Český masív)
Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace. / Junek, Marek (2009) -- In: Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. -- ISBN 978-80-86382-27-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 300-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Od Venuše k Plutu / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Ročenka Lidé a Země (1982), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou / Mánek, Břetislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 30-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let / Hájek, Antonín, 1944-, Pech, Edvard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 1-2, 4-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori" / Šebečić, Berislav -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Roč. 18 (2006), s. 103-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků / Doležal, Ivo -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)