Listování
od 

O granátových koulích z Ústupu u Olešnice / Běhal, Ondřej, Běhal, Zdeněk, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 4 (2004), s. 266-270
Zdroj: ČGS (UNM)
O "griquaitech" kutnohorského krystalinika / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena, Novotný, Roman -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 2 (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu / Horáková, Milada -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 221-223
Zdroj: ČGS (UNM)
O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie / Marčák, Peter -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 69-83
Zdroj: ČGS (UNM)
O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí / Kadlec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
O hromadném vymírání na hranici druhohor a třetihor / Pokorný, Vladimír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 68, č. 10 (1989), s. 557-564
Zdroj: ČGS (UNM)
O izraelské geologické službě a geologii Izraele / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
O jednom přátelství Cyrila Purkyně / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 356-358
Zdroj: ČGS (UNM)
O kamenech prvního českého lapidáře / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 152, č. 1 (1983), s. 37-60
Zdroj: ČGS (UNM)
O katastrofách, které byly a nebyly / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 8 (1986), s. 438-445, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
O klimatu, době a katastrofách / Cílek, Václav -- In: Proglas -- Roč. 6, č. 1 (1995), s. 20-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
O komplexnom využití geotermálnych vôd v SSR / Malík, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
O krajině nekonvenčně a nápaditě / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 750-752
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
O kráse monokultur / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 27. 4. 2013 (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika) / Eliáš, Karol, Hašková, Anna, Kovářová, Anna, Repčok, Ivan, Rúčka, Ivan, Sládková, Magdaléna, Wiegerová, Viera -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
O kruhových strukturách / Květ, Radan, 1928- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 150-153
Zdroj: ČGS (UNM)
O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana / Pakul´nis, G. V. -- In: Otečestvennaja geologija -- ISSN 0869-7175 -- No. 6 (2005), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory / Fojt, Bohuslav, 1929-, Skácel, Jaroslav, 1928-, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
O liasových manganových rudách Malých Karpát / Hanas, Peter, Polák, Stanislav, Rak, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 468-470
Zdroj: ČGS (UNM)