Listování
od 

OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types / Filip, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 149 (2004), p. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohárecký rift v tektogenním vývoji Evropy / Mísař, Zdeněk -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 4-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Oheň versus voda / Gabriel, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 1 (2000), s. 22-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Oherský (Ohře River) Rift in north-western Bohemia - the pros and cons
Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti / Elznic, Antonín, Pešek, Jiří, 1936-, Skopec, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 34-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti / Elznic, Antonín, Pešek, Jiří, Skopec, Jiří -- In: Uhlí, Rudy, Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 55, č. 10 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Ohlédnutí půdního fyzika / Kutílek, Miroslav -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 46, č. 1 (1998), s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera) / Bubík, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 4 (1998), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 399-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem / Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 5 (2000), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc. / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3-4 (2013), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003 / Lahodná, Eva, Seidl, Miroslav, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi / Laboutka, Miroslav, Malý, Josef, 1933- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc. / Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Č. zvl.č. (1997), s. 46-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za prof.dr. Jostem Wiedmannem / Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003) / Kupčík, Ivan, 1943- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 3 (2003), s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku / Kouřil, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 417-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi) / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově / Sučko, Andrej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 464-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohnivý ostrov / Janoušová, Jaroslava, Votýpka, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 5 (1989), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)